سرور مجازی ایران ویژه گیم

GS | Plan 1 0 موجود است

رم 1 گیگابایت
پردازنده 1Core
هارد 20GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GS | Plan 2 0 موجود است

رم 2 گیگابایت
پردازنده 1Core
هارد 25GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GS | Plan 3 0 موجود است

رم 3 گیگابایت
پردازنده 2Core
هارد 30GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GS | Plan 4 0 موجود است

رم 4 گیگابایت
پردازنده 2Core
هارد 35GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GS | Plan 5 0 موجود است

رم 6 گیگابایت
پردازنده 3Core
هارد 40GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GS | Plan 6 0 موجود است

رم 8 گیگابایت
پردازنده 4Core
هارد 50GB SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
آنتی دیداس دارد
فایروال سخت افزاریدارد
سیستم عامل قابل انتخاب
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت