سرور مجازی ایران صفر و یک

VPSIR-1

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 25 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ (امکان خرید ترافیک اضافه)
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی

VPSIR-2

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ (امکان خرید ترافیک اضافه)
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی

VPSIR-3

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ (امکان خرید ترافیک اضافه)
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی

VPSIR-4

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 75 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ (امکان خرید ترافیک اضافه)
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی