سرور مجازی ترکیه

VPS-1-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
20GB SSD هارد
1 گیگاهرتز سی پی یو
512 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
500 GB ترافیک ماهانه

VPS-2-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
30GB SSD هارد
دو هسته ای سی پی یو
1024 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
500 GB ترافیک ماهانه

VPS-3-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
35GB SSD هارد
سه هسته ای سی پی یو
2048 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
1000 GB ترافیک ماهانه

VPS-4-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
40GB SSD هارد
چهار هسته ای سی پی یو
3072 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
1000 GB ترافیک ماهانه

VPS-5-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
50GB SSD هارد
پنج هسته ای سی پی یو
4096 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
1000 GB ترافیک ماهانه

VPS-6-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
60GB SSD هارد
شش هسته ای سی پی یو
5120 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
1500 GB ترافیک ماهانه

VPS-7-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
75GB SSD هارد
شش هسته ای سی پی یو
6144 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
1500 GB ترافیک ماهانه

VPS-8-turkey 0 موجود است

تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
100GB SSD هارد
شش هسته ای سی پی یو
8192 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
2000 GB ترافیک ماهانه