سرور مجازی افرانت

IR-VPS-P-2048

رم 2048MB
پردازنده 2Core
هارد 30GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
پورت 1Gbps

IR-VPS-P-4096

رم 4096MB
پردازنده 2Core
هارد 30GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
پورت 1Gbps

IR-VPS-P-8192

رم 8192MB
پردازنده 4Core
هارد 40GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
پورت 1Gbps

IR-VPS-P-10240

رم 10240MB
پردازنده 8Core
هارد 80GB SSD
ترافیک نامحدود منصفانه
پورت 1Gbps