سرور مجازی ایران برج میلاد

IR-VPS-1024

رم 1024MB
پردازنده 1Core
هارد 30GB
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
مجازی ساز KVM
پنل مدیریت دارد
پنل سرور Virtualizor
سیستم عامل قابل انتخاب
تحویل و نصب آنی و خودکار

IR-VPS-2048

رم 2048MB
پردازنده 2Core
هارد 40GB
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
مجازی ساز KVM
پنل مدیریت دارد
پنل سرور Virtualizor
سیستم عامل قابل انتخاب
تحویل و نصب آنی و خودکار

IR-VPS-4096

رم 4096MB
پردازنده 2Core
هارد 50GB
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
مجازی ساز KVM
پنل مدیریت دارد
پنل سرور Virtualizor
سیستم عامل قابل انتخاب
تحویل و نصب آنی و خودکار

IR-VPS-6144

رم 6144MB
پردازنده 3Core
هارد 60GB
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
مجازی ساز KVM
پنل مدیریت دارد
پنل سرور Virtualizor
سیستم عامل قابل انتخاب
تحویل و نصب آنی و خودکار

IR-VPS-8192

رم 8129MB
پردازنده 4Core
هارد 80GB
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
مجازی ساز KVM
پنل مدیریت دارد
پنل سرور Virtualizor
سیستم عامل قابل انتخاب
تحویل و نصب آنی و خودکار