سرور مجازی ایران برج میلاد و پارس آنلاین

بیشتر سرور پارس آنلاین موجود است - درصورت مهم بودن دیتاسنتر از پشتیبانی استعلام گرفته شود

IR-VPS-1024

رم 1024MB
پردازنده 1Core
هارد 40GB یا 10 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب

IR-VPS-2048

رم 2048MB
پردازنده 1Core
هارد 60GB یا 15 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب

IR-VPS-3072

رم 3048MB
پردازنده 2Core
هارد 80GB یا 20 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب

IR-VPS-4096

رم 4096MB
پردازنده 2Core
هارد 100GB یا 25 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب

IR-VPS-6144

رم 6144MB
پردازنده 3Core
هارد 150GB یا 35 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب

IR-VPS-8192

رم 8192MB
پردازنده 4Core
هارد 200GB یا 45 SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
فایروال سخت افزاریدارد
آنتی دیداس دارد
سیستم عامل قابل انتخاب