سرور مجازی تبیان ایران

سرور مجازی تبیان - پلن 1

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 1 گیگ
هارد 20 گیگ SSD
هارد 30 گیگ HDD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل

سرور مجازی تبیان - پلن 2

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
هارد 40 گیگ HDD
ترافیک 200 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل

سرور مجازی تبیان - پلن 3

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
هارد 60 گیگ HDD
ترافیک 300 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل

سرور مجازی تبیان - پلن 4

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
هارد 60 گیگ HDD
ترافیک 400 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل