ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
335,500 تومان
1 سال
335,500 تومان
1 سال
335,500 تومان
1 سال
.org
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
.net
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.info
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
396,500 تومان
1 سال
.it
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.biz
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.cc
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.co
686,000 تومان
1 سال
686,000 تومان
1 سال
686,000 تومان
1 سال
.co.uk
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.name
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.in
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.tel
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.xyz
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.pro
367,500 تومان
1 سال
367,500 تومان
1 سال
367,500 تومان
1 سال
.fr
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.asia
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.mobi
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.toys
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.clinic
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.host
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
.ceo
1,313,000 تومان
1 سال
1,313,000 تومان
1 سال
1,313,000 تومان
1 سال
.id.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains