ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.org
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.net
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.info
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.it
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.biz
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.cc
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.co
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.co.uk
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.name
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.in
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.tel
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.xyz
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.pro
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.fr
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.asia
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.mobi
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.toys
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.clinic
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.host
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.ceo
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.id.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains