نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران - پلن 1
  • 2000 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • در صورت درخواست IP اختصاصی
  • بله DNS اختصاصی
  • نامحدود امکانات
  • 1 الی 24 ساعت تحویل سرويس
  • بله پشتیبان گیری هفتگی
  • بله پشتیبان گیری ماهانه